Begeleid Wonen Nederland
Video Aspect Ratio: 16:9

Begeleid Wonen Nederland

Waar begeleid wonen, thuis wordt.

Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland is een lokaal en kleinschalig wooninitiatief. Wij beschikken over meerdere locaties in Nederland waar maximaal 50 bewoners per locatie kunnen verblijven. We hebben bewust voor deze kleinschaligheid gekozen zodat we onze bewoners van échte aandacht en de nodige begeleiding kunnen voorzien. Wij vinden het belangrijk om een huiselijke sfeer te creëren en te behouden. Onze bewoners zijn jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Wat hun achtergrond ook is, onze bewoners hebben allen iets gemeen: ze zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Ervaringen uit het verleden, leven met een stoornis, een beperking of een andere achtergrond vragen soms om een steuntje in de rug; wij helpen daarbij. Om bij ons te kunnen wonen is een indicatie vanuit de gemeente nodig.

2

locaties in Nederland

87%

Tevredenheid van cliënten

43

Woningen in Nederland

Locaties

Woonzorg Eindhoven

Eindhoven

In Eindhoven wonen reeds 50 jongeren verdeeld over 41 locaties en werken er 12 begeleiders

Woonzorg Arnhem

Arnhem

In Arnhem wonen momenteel 6 jongeren verdeeld over 1 locatie en werken 3 begeleiders

Nederland

Begeleid Wonen Nederland is bij diverse gemeentes een gecontracteerde zorgaanbieder.

Woonzorg via Begeleid Wonen Nederland

We geven richtlijnen, handvatten en hoop voor iedereen die moeite heeft bij het dagelijks functioneren. Wij zetten ons in om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. Hierdoor ervaart de cliënt dat het leven behapbaar en leuk kan zijn. De intrinsieke motivatie vinden is het halve werk in het vergroten van de zelfredzaamheid.

Omdat mijn vertrouwen in het verleden zeer vaak beschadigd is had ik geen hoop en vertrouwen meer in mensen of Hulp verlenging, zo was het ook toen ik met woonzorg Eindhoven in aanraking kwam ,ik dacht eerst zien dan geloven .en dankzij hun woon ik nu in een pracht appartement met geweldige zorg.ik had nooit gedacht dat ik überhaupt op mezelf zou gaan en zover zou komen als ik nu ben ,maar dankzij woonzorg Eindhoven is mijn leven nu een stuk fijner ondanks mijn stoornis.

Anonieme bewoner @ ZorgkaartNederland

Ik woon sinds mei 2017 bij Woonzorg Eindhoven. Toen ik hier net woonde was alles heel nieuw voor mij, maar ik werd met open armen ontvangen door de leiding en medebewoners. Ik merk dat ik in een half jaar enorm ben gegroeit in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat komt omdat ik een vaste dag in de week een moment heb met mijn persoonlijk begeleidster. Ze helpt me heel goed met punten waarbij ik vast loop. Door de dag heen word ik ook goed begeleid en merk dat ik steeds zelfstandiger word. 

Daar ben ik Woonzorg Eindhoven heel dankbaar voor

Jessie, 19 jaar oud 

Wonen in een 

gezonde omgeving

Onze woningen zijn bewust niet gecentreerd. Het is niet zichtbaar dat de woningen bedoeld zijn voor begeleid wonen, ze hebben een doorsnee karakter en liggen in gezonde wijken.

We geloven in 

nature en nurture

Je wordt beïnvloed door genetische factoren maar de omgeving (waar je woont, wie je vrienden zijn, wat je doet met je vrije tijd, etc.) heeft invloed op de richting die je leven op gaat.

Huishoudelijke sfeer & kleine organisatie

We zijn bewust een kleinschalig wooninitiatief, zodat we onze bewoners van echte aandacht kunnen voorzien. Zo zorgen we ervoor dat onze bewoners zich ook echt thuis voelen in hun huis.

Boks en personal

 training

Bewegen is leuk en belangrijk. Het is een mooi moment om samen te werken en plezier te hebben. Hierbij leer je hoe je energie en andere emoties positief kunt inzetten.

Missie Begeleid Wonen Nederland

Onze missie is om jongvolwassenen met een psychiatrische of LVG problematiek begeleiding op maat bieden. Deze is gericht op het vergoten van zelfredzaamheid in een veilige en stabiele leefomgeving. Tegelijkertijd gaan we samen een passend sociaal netwerk opbouwen waardoor zoveel mogelijk kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk leven.

Uitgangspunt is om de cliënten voldoende handvatten aan te reiken om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Sanne

Zorg Coördinator

Berdien

Teamleider

Denise

Cliëntenbureau

Kasper

Cliëntenraad

Ank

Raad van Toezicht

Loura

Behandelaar

Wil je meer weten over ons team of solliciteren naar een leuke werkplek?

Ofra

Persoonlijke begeleider

Anne

Persoonlijke begeleider

Anouk

Persoonlijke begeleider

Yvon

Persoonlijke begeleider

Danielle

Persoonlijke begeleider

Danique

Persoonlijke begeleider

beschermd wonen diagnose

Diagnose

Onze bewoners zijn jongeren vanaf 18 jaar tot een jaar of 30 met een LVG of GGZ diagnose.

Organisatie

Begeleid Wonen Nederland is een lokaal woon initatief met maximaal 50 cliënten per locatie.

Lokaal & kleinschalig

Bij Begeleid Wonen Nederland is bewust gekozen voor een lokaal en kleinschalig wooninitiatief, zodat we onze bewoners van echte aandacht en de nodige begeleiding kunnen voorzien. Wij vinden het belangrijk om een huiselijke sfeer te creëren en te behouden. Zo zorgen we ervoor dat onze bewoners zich ook echt thuis voelen.

Positiviteit

Ons team bestaat uit een groep ervaren professionals die naast professionaliteit allemaal een gemeenschappelijk kenmerk met zich meedragen, namelijk: Positiviteit. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk!

Nature en Nurture

Aan de ene kant wordt je welbevinden beïnvloed door genetische factoren. Aan de andere kant heeft ook de omgeving (waar je woont, wie je vrienden zijn, wat je doet met je vrije tijd, etc.) invloed op de richting die je leven op gaat. Door het creëren van een stabiele (woon)omgeving, voorzien wij jou van de juiste basis op weg naar zelfstandigheid.

Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland biedt een goede kwaliteit zorg en past deze op het niveau van de cliënt aan. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zo veel mogelijk de richting die hij of zij op wil. Begeleid Wonen Nederland gaat altijd uit van de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft in het begeleidingsproces een actieve rol. Er wordt zoveel mogelijk getracht een beroep te doen op het eigen netwerk. Het opbouwen hiervan wordt dan ook aangemoedigd. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt. De directe leefomgeving is daarom een belangrijk onderdeel van de zorg.

Begeleid Wonen Nederland gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alléén afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijk waarin je woont. Daarom zijn alle woningen uitsluitend gevestigd in gezonde wijken waarin groei mogelijk wordt gemaakt. Trajecten zijn altijd gericht op een gezonde uitstroom.

Als organisatie hanteren wij een christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten.

"Waar begeleid wonen, 

Beschermd thuis wordt"

Onze contactgegevens

Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland is de overkoepelde organisatie van oa Woonzorg Eindhoven en Woonzorg Arnhem die jongvolwassenen, met psychiatrische problemen en LVG-problemen, helpt bij het zelfstandig leren wonen. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en dat in een veilige en stabiele leefomgeving.


info@begeleidwonennederland.nl

085-105 04 63

Postbus 6335

5600 HH Eindhoven

Neem direct contact op