Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland is de overkoepelde organisatie van lokale woonzorg instellingen die jongvolwassenen, met psychiatrische problemen en LVG problemen, helpt bij het zelfstandig leren wonen. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en dat in een veilige en stabiele leefomgeving.

Nieuwste artikelen door: Begeleid Wonen Nederland