Wat is beschermd wonen?

Woon je bij ons, dan vindt de woonbegeleiding plaats in de woningen zelf. Je sluit dan een huurovereenkomst voor het gebruik van de woonruimte. De overeenkomst is onlosmakend verbonden met de begeleiding die je ontvangt. De begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO of WLZ en meestal betaal je zelf huur/ een eigen bijdrage.