Begeleid wonen autisme volwassenen

Voor volwassenen die te maken hebben met problemen om zich zelfstandig hand te haven in de maatschappij als gevolg van autisme, is woonbegeleiding een uitstekende optie. Begeleid wonen kan één van de vormen zijn waarvoor gekozen kan worden bij autisme van volwassenen. Dit kan plaatsvinden in een locatie van de zorgverlener, maar er kan ook een ambulante vorm aan gegeven worden. Hierbij krijgt een jongvolwassene met autisme woonbegeleiding thuis en komt deze sporadisch hiervoor naar een locatie van de zorgverlener. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, dit komt voornamelijk tot uiting in diverse gedragspatronen en communicatie problemen. Woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is specifiek ingericht per doelgroep. Het is een maatwerk begeleiding waarbij de activiteiten op een zorgbehoefte wordt afgestemd. De zorgvorm die Begeleid Wonen Nederland aanbiedt is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Volwassenen met autisme kunnen hier dan ook uitstekend terecht. Deze zorginstelling is één van de aansprekende aanbieders in de provincie Brabant voor deze zorgvorm.

Er zijn diverse vormen van het woonbegeleiding voor volwassenen met autisme. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet of voor een langere termijn. Het is een flexibele zorgvorm waarbij het op- en afschalen van de zorg een belangrijke rol speelt. Dit is zeker het geval bij de ambulante vorm, dat gezien de doelstelling van de zorg de voorkeur heeft ten opzichte van een “intern verblijf”.

De doelstelling van woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is altijd het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken. Dit kan door middel van een individuele begeleiding, training, deelname aan een dagbesteding en het inzetten van diverse maatwerk projecten.