Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland is de overkoepelende organisatie van Woonzorg Eindhoven, Woonzorg Helmond, Woonzorg Apeldoorn en Woonzorg Tilburg die jongvolwassenen, met psychiatrische problemen en LVG problemen, helpt bij het zelfstandig leren wonen. Onze Begeleiding is gericht op het vergoten van de zelfredzaamheid en dat in een veilige en stabiele leefomgeving.

Begeleid Wonen Nederland streeft ernaar kwaliteitszorg te bieden en deze aan te passen op het niveau van de cliënt. Hierbij gaan we ervan uit dat ontwikkeling niet alléén afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren zoals de wijk waarin je woont. Daarom zijn alle woningen uitsluitend gevestigd in gezonde wijken waarin groei mogelijk wordt gemaakt.