Begeleid wonen 18 jaar

Begeleid wonen voor mensen boven 18 jaar is een woonvorm die onder andere ingericht is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze vorm van begeleid wonen is erop gericht om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen. Hiervoor kunnen zorgprofessionals indien gewenst 24/7 tot de beschikking van de cliënt staan. Begeleid Wonen Nederland is één van de aanbieders van begeleid wonen in Nederland voor mensen tussen de 18 en 30 jaar. Deze zorginstelling is gevestigd in Eindhoven en omgeving.

Begeleid Wonen Nederland verzorgt een maatwerk ondersteuning voor volwassenen met een LVG of een GGZ diagnose. Begeleid wonen kan in twee vormen worden ingezet. Er zijn twee mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen. Bij het begeleid wonen zonder verblijf wordt er gebruik gemaakt van de ambulante zorg. In deze vorm komt de zorgverlener bij de cliënt thuis. Door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte wordt hierbij gebruik gemaakt van de onplanbare zorg met betrekking tot de zorgintensiteit. Er is immers in de meeste gevallen geen sprake van een lineair proces.

Voor het begeleid wonen voor mensen boven de 18 jaar kan ook gekozen worden om de cliënten tijdelijk op een locatie van de zorgverlener te laten wonen. Deze tijdelijke periode kan flexibel worden ingezet. De tijdelijke bewoners worden begeleid in zowel individuele activiteiten als activiteiten die in groepsvorm plaatsvinden. Begeleid Wonen Nederland heeft hiervoor de beschikking over meer dan 25 locaties in Eindhoven of directe omgeving. De begeleiding wordt verzorgd door gespecialiseerde zorgprofessionals.

Bij beide vormen van begeleid wonen voor mensen boven de 18 is de begeleiding gericht op het gebied van dagelijks levensonderhoud. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Bij het begeleid zelfstandig wonen krijgt de cliënt een begeleiding die gericht is op de persoonlijke zorgbehoefte. Het kan zijn dat de instelling een aantal van deze taken tijdelijk zal overnemen of toezicht zal houden op de invulling van deze taken.