Begeleid wonen Eindhoven

Begeleid wonen is een vorm van wonen waarbij- indien nodig- zorgprofessionals continu tot de beschikking van de cliënt kunnen staan. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Een zeer aansprekende aanbieder van begeleid wonen in Eindhoven is Begeleid Wonen Nederland. Deze instelling zorgt voor een maatwerk ondersteuning voor mensen die begeleiding nodig hebben in het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor de begeleiding van jongeren in de leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. Hiervoor heeft de instelling de beschikking over meer dan 25 locaties in Eindhoven of directe omgeving. Deze locaties zijn ingericht op het zelfstandig wonen met begeleiding of het begeleid wonen in groepsvorm. Een groep ervaren professionals neemt de begeleiding voor hun rekening. Het team heeft positiviteit als een gemeenschappelijk kenmerk. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk! Daarnaast heeft iedere begeleider een eigen expertise zodat de jongeren altijd verzekerd zijn van de juiste begeleiding. Hierdoor heeft Begeleid Wonen Nederland mogelijkheden om zorg op maat aan te bieden voor het begeleid wonen in Eindhoven.

De begeleiding van Begeleid Wonen Nederland is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor alle jongeren die moeite hebben bij het dagelijks functioneren. Begeleid Wonen Nederland besteedt veel aandacht aan het hebben van levensvreugde gedurende het begeleid wonen in Eindhoven. De intrinsieke motivatie vinden is immers van zeer belangrijke waarde in het verhogen van de zelfredzaamheid. De instelling is er dan ook van overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet, en zal hier zoveel mogelijk in bijdragen.

Begeleid Wonen Nederland is een kleinschalig wooninitiatief voor het begeleid wonen in Eindhoven. Deze keuze is gemaakt om de bewoners van de juiste, persoonlijke aandacht en de nodige begeleiding te kunnen voorzien. Kwaliteit gaat in dit geval zeker boven kwantiteit, een keuze die zeer wordt gewaardeerd door de cliënten.