Begeleid wonen psychiatrische patiënten

Begeleid wonen is een vorm van wonen waar cliënten met een hogere zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Er is sprake van een zorgintensiteit op maat door gespecialiseerde zorgprofessionals. Deze woonvorm is onder andere gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid Wonen Nederland biedt het begeleid wonen voor psychiatrische patiënten aan in Eindhoven en omgeving. Hierbij wordt een maatwerk ondersteuning geboden met het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij als doelstelling.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor een maatwerk begeleiding van jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose. De instelling heeft hiervoor de beschikking over diverse locaties in Eindhoven of directe omgeving waar het begeleid wonen voor psychiatrische patiënten op maat kan worden aangeboden. Een groep van ervaren en gespecialiseerde zorgprofessionals nemen de begeleiding voor hun rekening. Hierbij wordt de aandacht vooral gericht op positiviteit en levensvreugde. Dit geeft hoop, motiveert, stimuleert en werkt aanstekelijk, zeker bij het begeleid wonen voor psychiatrische patiënten. De intrinsieke motivatie vinden is immers van zeer belangrijke waarde in het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

De begeleiding van Begeleid Wonen Nederland is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor alle jongeren die moeite hebben bij het dagelijks functioneren. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid wonen voor psychiatrische patiënten is een maatwerk begeleiding die gericht kan zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Er zijn activiteiten die individueel worden uitgevoerd en activiteiten die in groepsvorm uitgevoerd worden.