Begeleid zelfstandig wonen volwassenen

Begeleid wonen voor volwassenen is een woonvorm voor mensen die problemen hebben met hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in deze maatschappij. Voor deze mensen staan zorgprofessionals indien gewenst 24/77 tot de beschikking van de cliënt. Er zijn diverse vormen van deze zorgverlening. Cliënten kunnen tijdelijk verblijven in een zorginstelling maar er zijn ook andere vormen van begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van deze zorg.

Begeleid Wonen Nederland biedt een maatwerk zorgbegeleiding voor mensen tussen de 17 en 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. De instelling is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze zorginstelling is gevestigd in Eindhoven en omgeving waar deze instelling de beschikking heeft over meer dan 25 locaties in de regio. Cliënten kunnen de zorg ontvangen in een locatie van de instelling, maar Begeleid Wonen Nederland verzorgt ook het begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen.

Begeleid zelfstandig wonen is een intensieve vorm van ondersteuning waarin sprake is van scheiden van wonen en zorg. Het grootste verschil tussen de interne- en de externe optie is dat er bij het zelfstandig wonen regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is van groot belang. Er is immers vaak sprake van een sterk wisselende begeleidingsbehoefte, er is geen sprake van een lineair proces. De zorginstelling houdt dit nauwlettend in de gaten en past hierop de zorgintensiteit aan.

De cliënt heeft bij het begeleid zelfstandig wonen dus de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding die gericht kan zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop.