Begeleid worden

Begeleid Wonen Nederland is een zeer aansprekende zorginstelling, die gespecialiseerd is in de opvang van jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose. De cliënt wordt met een maatwerkondersteuning begeleid. De zorginstelling is gevestigd in Eindhoven en omgeving en heeft de beschikking over 25 locaties. De cliënt wordt begeleid met als doelstelling om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij te verhogen. Veel mensen met een LVG of een GGZ diagnose hebben hier grote moeite mee. Begeleid Wonen Nederland is een kleinschalig wooninitiatief. Hierdoor krijgt iedere bewoner een juiste, persoonlijke aandacht en alle benodigde begeleiding. Kwaliteit gaat bij Begeleid Wonen Nederland zeker boven kwantiteit.

Begeleid Wonen Nederland biedt het beschermd wonen aan. Dit is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De cliënt wordt begeleid op een locatie van de zorginstelling. Daarnaast is er een vorm van begeleid wonen (ook wel beschermd wonen zonder verblijf of ambulante zorgverlening genoemd). De cliënt wordt in deze vorm thuis begeleid.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor een maatwerk ondersteuning in zelfredzaamheid, waarbij het hebben van levensvreugde als een rode draad door de begeleiding loopt. De begeleiding is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor alle jongeren die moeite hebben bij het dagelijks functioneren. Bij Begeleid Wonen Nederland wordt het hebben van levensvreugde gezien als een zeer belangrijk onderdeel. De intrinsieke motivatie vinden is immers van zeer belangrijke waarde in het verhogen van de zelfredzaamheid. De cliënt wordt begeleid in het waarderen van de kleine dingen die men dagelijks doet. Het doel is om hieruit levensvreugde te halen, wat in de praktijk dan ook veelvuldig lukt.