Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen

Begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen is een vorm van wonen onder begeleiding. Jong volwassenen blijven in hun eigen woonruimte wonen maar maken hierbij wél gebruik van een ambulante zorg op maat. Deze vorm van begeleid wonen is ingericht voor jongvolwassenen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid Wonen Nederland is een van de toonaangevende aanbieders van deze vorm van begeleid wonen. De instelling is speciaal ingericht voor jongvolwassenen tussen de 17 en 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. Begeleid Wonen Nederland verzorgt maatwerk ondersteuning gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij. Deze zorginstelling is gevestigd in Eindhoven en omgeving waar deze instelling de beschikking heeft over meer dan 25 locaties in de regio.

Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen is een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is immers vaak van groot belang door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte. Er is zelden sprake van een lineair proces bij de begeleiding van deze doelgroep. De zorginstelling houdt de zorgbehoefte nauwlettend in de gaten en past hier de zorgintensiteit op aan.

De cliënt krijgt vooral ondersteuning op het gebied van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding voor jongvolwassenen. Er wordt toezicht gehouden op de dagelijkse gang van zaken maar het kan ook voorkomen dat deze taken tijdelijk worden overgenomen.