Begeleid zelfstandig wonen

Het begeleid zelfstandig wonen is een vorm van ambulante zorgverlening. De cliënt blijft bij deze zorgvorm zelfstandig in de eigen woning wonen. De zorgprofessional komt bij de cliënt thuis. Het begeleid zelfstandig wonen wordt veelvuldig toegepast in diverse zorgstromen. Hierbij kan gedacht worden aan de begeleiding van mensen van oudere leeftijd, revaliderende mensen of mensen met psychische of psychosociale problemen.

Andere termen voor het begeleid zelfstandig wonen zijn ook wel beschermd wonen zonder verblijf en ambulante zorgverlening. Deze zorgvorm valt onder de wet Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is dat de burgers die behoefte hebben aan deze zorg, dit ook daadwerkelijk kunnen ontvangen. Hiervoor werkt de gemeente samen met het GGZ. De geestelijke gezondheidszorg is de eerste instantie waar een persoon terecht komt na een verwijzing van de huisarts. Deze instantie heeft een breed netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die een zorgvorm als begeleid zelfstandig wonen aanbieden.

Begeleid Wonen Nederland is één van de aansprekende aanbieders van het begeleid zelfstandig wonen in de provincie Brabant. De instelling is gespecialiseerd in een maatwerk begeleiding van mensen tussen de 17 en 30 jaar met psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze begeleiding is het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt, waarbij ondersteuning wordt geboden in veel dagelijkse zaken.

Begeleid zelfstandig wonen heeft een aantal kenmerken dat verschillend is met de reguliere zorgverlening. Voor deze maatwerk begeleiding wordt immers een beroep gedaan op de onplanbare zorg. Deze zorg heeft een veel flexibeler karakter dan de “interne” zorg. Bij deze ambulante zorg kan er goed worden ingespeeld op de wisselende ondersteuningsbehoeften van de cliënt als er geen sprake is van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte. Het begeleid zelfstandig wonen heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven het wonen in een zorginstelling, omdat bij deze vorm de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft.