Beschermd wonen met dagbesteding

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, waarbij er tijdelijk op een locatie van de zorgverlener verbleven wordt. De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt te verhogen. Er wordt begeleiding geboden in diverse verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie.

Bij het begeleid wonen hoort een zinvolle daginvulling in vorm van een dagbesteding of werken in combinatie met beschermd wonen. Deze dagbesteding wordt op maat afgestemd met de cliënt. De doelstelling hiervan is om ritme en regelmaat op te bouwen en kan dienen als opstap in het groeien naar meer zelfstandigheid.

Als de capaciteiten het toelaten wordt er passend werk gezocht. Dit om het contact met de samenleving zoveel mogelijk in tact te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt er gekozen voor therapeutische activiteiten die alleen maar ook in groepsvorm kunnen worden uitgevoerd in de beschermde omgeving. Dagbestedingen kunnen intern en extern worden aangeboden. Iedere dagbesteding wordt op maat ingezet. Ontwikkelingen worden in het persoonlijke zorgplan vastgelegd en geëvalueerd met alle betrokken zorginstanties.