Beschermd wonen definitie

De beschermd wonen definitie is als volgt te omschrijven: beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief.

Als we deze beschermd wonen definitie nader bekijken, dan kunnen we concluderen dat bij het beschermd wonen een op maat afgestemde begeleiding gegeven wordt. De begeleidingsbehoefte van de cliënt is leidraad voor de begeleidingsvorm. Bij beschermd wonen kan dit met of zonder verblijf. Beschermd wonen met verblijf is een beschermde woonvorm, waarin mensen intern op een locatie van de zorginstelling wonen en het oorspronkelijke huis verlaten. Beschermd wonen wordt ingericht op een tijdelijk verblijf. Deze periode is niet vastgelegd. Dit kan enige maanden zijn, maar ook jaren. Bij het begeleid wonen met verblijf is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Cliënten die beschermd wonen zonder verblijf blijven wonen in een eigen woonruimte en hebben de beschikking over onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is.

Wat niet in de beschermd wonen definitie vermeldt staat is dat deze vorm van zorg valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag die belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning. Deze continue monitoring is met name van toegevoegde waarde bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. De begeleiding bij het beschermd wonen is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Een ander belangrijk aspect wat niet in de definitie vermeldt staat is het feit dat bij het beschermd wonen de zorginstelling zorg draagt voor professionele begeleiding van cliënten en geen behandelende instantie is. Er zijn gediplomeerde- en ervaren vakprofessionals in de betreffende zorginstellingen werkzaam die deze maatwerk begeleiding verzorgen. De begeleiding van de zorginstelling is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Een eventuele behandeling van de cliënten wordt vanzelfsprekend door gespecialiseerde instanties uitgevoerd.