Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen is naadloos verbonden met maatschappelijke opvang.  Beschermd wonen is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm, wonen mensen op een locatie van de zorginstelling waarbij er beschikking is over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In de WMO staat beschreven dat het beschermd wonen onder verantwoording valt van de gemeenten. De grotere gemeenten hebben hierbij een regionale rol en vervullen de WMO-taken ook voor kleinere gemeenten. Deze grotere gemeenten worden centrumgemeenten genoemd. Er zijn 43 centrumgemeenten in Nederland, waaronder Eindhoven. Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben.

Over de uitvoer van beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden regelmatig bestuursafspraken gemaakt tussen de vereniging van Nederlandse gemeenten en het rijk. Hierbij worden afspraken gemaakt met betrekking tot de financiering en regionale samenwerking om het proces van beschermd wonen en maatschappelijke opvang te optimaliseren. De rijksoverheid stelt handleidingen op als hulpmiddelen voor de gemeenten bij het schrijven van een plan van aanpak. In deze handleiding staan checklisten met punten die een gemeente niet mag vergeten. Op deze manier wordt het beoogde niveau van de zorg met betrekking tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang geborgd.