Beschermd wonen jeugd

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Voor deze mensen wordt een maatwerk begeleiding verzorgd, die genoten kan worden door tijdelijk te wonen op een locatie van de zorginstelling of door een intensieve begeleiding thuis, zonder verblijf bij de zorginstelling. Voor jongvolwassenen zijn er diverse voorzieningen die speciaal afgestemd zijn op deze doelgroep. Begeleid Wonen Nederland is gericht op het beschermd wonen van jeugd en de aansluitende generatie.

Voor jeugd en jongvolwassenen (mensen tussen de 17 en 30 jaar) kan een begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. Jeugd die geconfronteerd wordt met gedragsproblemen, als gevolg van bijvoorbeeld problemen met schulden, school, werk of andere sociale problemen, kunnen veel steun hebben aan de intensieve begeleiding die beschermd wonen kan bieden. Daarnaast is deze begeleidingsvorm een prima optie voor jeugd die te maken hebben met een stoornis of een beperking als ADHD, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen.

Beschermd wonen voor jeugd kent diverse vormen. Het is mogelijk om (onder begeleiding) zelfstandig te blijven wonen of aan te sluiten in een woongroep. Er is geen vastgestelde periode dat er gebruik gemaakt kan worden van deze verblijfsvorm. Dit is flexibel in te zetten aan de hand van de persoonlijke behoefte. Er zijn zeer tijdelijke oplossingen maar ook hulpverlening voor een langere termijn. Een vast verblijf valt niet onder begeleid wonen. De zorg is gericht op een toename van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij.

De zorg bij het beschermd wonen voor jeugd is dan ook gericht op de begeleiding in de dagelijkse gang van zaken. Dit kan door middel van een individuele begeleiding en training, maar ook door deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. De begeleiding wordt voor iedere jongere op maat ingezet. Opleiding en ontwikkeling spelen een grote rol in het persoonlijke zorgplan.