Beschermd wonen voor jongvolwassenen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Voor jongvolwassenen zijn er diverse voorzieningen die speciaal afgestemd zijn op deze doelgroep.

Voor jongvolwassenen, tussen de 17 en 30 jaar, die te maken hebben met gedragsproblemen (die kunnen ontstaan als gevolg van problemen met schulden, school, werk of andere sociale problemen), een stoornis of een beperking (zoals ADHD, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen) kan een begeleidingsvorm als het beschermd wonen voor jongvolwassenen een prima uitkomst zijn.

Er zijn diverse vormen van het beschermd wonen voor jongvolwassenen. Er kan onder andere gekozen worden voor het (onder begeleiding) zelfstandig wonen in een appartement of in een woongroep. Hierbij kan gekozen worden om deze begeleidingsvorm op tijdelijke basis in te zetten of hiervoor voor een langere termijn te kiezen. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte.

De zorg bij het beschermd wonen voor jongvolwassenen is gericht op de begeleiding in de dagelijkse gang van zaken. Er kan gekozen worden voor een individuele begeleiding, training, deelname aan een dagbesteding en het inzetten van diverse maatwerk projecten. Opleiding en ontwikkeling spelen een grote rol in het persoonlijke zorgplan. De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te vergroten.