Beschermd wonen toekomst

“Van beschermd wonen naar een beschermd thuis” is de titel van een in 2015 uitgegeven rapport van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Hoewel het rapport al weer dateert van een tijdje geleden, is de inhoud nog steeds een blauwdruk van de toekomst van het beschermd wonen.

Het rapport viel samen met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin beschreven staat dat de gemeenten vanaf 2015 de taak hebben gekregen om beschermd wonen te organiseren voor burgers die dat nodig hebben. Hiervoor zijn 43 centrumgemeenten aangewezen, die deze taak voor een gehele regio verzorgen. De gemeente zorgt op regionaal niveau voor de invulling en financiering van beschermd wonen.

Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (onder leiding van oud-wethouder en oud-bestuurslid van de VNG Erik Dannenberg) advies uitgebracht over hoe gemeenten dit op een juiste manier kunnen organiseren. In het rapport zijn onder andere een toekomstvisie en adviezen te lezen hoe gemeenten deze zorg het beste kunnen invullen.

Per 1 januari 2020 is de volgende grote verandering voor het beschermd wonen aangekondigd. Vanaf dat jaar stelt het rijk het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft de regionale samenwerkingsverbanden voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang herschikt en opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft voor een aantal (kleinere) gemeenten tot gevolg dat ze gekoppeld worden aan een andere centrumgemeente.