Beschermd wonen vacatures

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Cliënten die gebruik maken van beschermd wonen kunnen zelfstandig blijven wonen of tijdelijk intrekken op een locatie van de zorgverlener. De cliënten worden vaak begeleid door een vast team van mensen om het vertrouwen te vergroten en een band te creëren.

Een groep van ervaren begeleiders nemen de begeleiding voor hun rekening. Veel begeleiders hebben een eigen expertise. Het begeleiden van cliënten van beschermd wonen is verantwoordelijk maar dankbaar werk. De bewoners hebben er zelf bewust voor gekozen om met begeleiding te willen wonen en samen met de begeleiders de belangrijke stappen naar zelfstandigheid te zetten. De manier van aanpak wordt zeer gewaardeerd. Veel cliënten zijn dan ook gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid op deze manier te vergroten en de dankbaarheid is dan ook groot als een traject succesvol is afgerond.

Helaas zijn er nog veel openstaande vacatures in de zorg en ook bij het beschermd wonen. Werken in zorginstellingen die beschermd wonen aanbieden betekent dat er gekozen wordt voor projectmatig werk dat veelzijdig en vooral ook dankbaar is. De zorg wordt gewaardeerd door de mensen die het nodig hebben. Bij interesse voor de invulling van deze vacatures kan altijd contact worden opgenomen met de zorginstellingen die het beschermd wonen aanbieden.