Beschermd wonen voorwaarden

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die is vastgelegd in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland. De gemeenten kunnen de beschermd wonen voorwaarden bepalen doordat ze hier zelf een regionale invulling aan kunnen geven.

Beschermd wonen is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen gericht op een bevordering van de zelfredzaamheid. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. In deze verblijfssetting hebben de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of toezicht die 24/7 beschikbaar is.

In de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) staat beschreven dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de invulling (zoals de organisatie en financiering) van het beschermd wonen en hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben. Er wordt gekeken naar een huidige, individuele situatie om te beoordelen of beschermd wonen de juiste oplossing is voor een cliënt. Er zijn geen strikte voorwaarden of omschrijvingen van de problematiek en stoornissen waarbij er gekozen wordt voor beschermd wonen. Specifieke situaties als de huidige woonruimte en de (on)mogelijkheden zullen bepalen of beschermd wonen een uitkomst is.

De gemeenten stellen zelf een aantal voorwaarden op voor het beschermd wonen in de betreffende regio. Naast de regionale voorwaarden zijn er financiële voorwaarden, zoals een eventuele eigen bijdrage als vergoeding voor een verblijf. Tot slot is er de zorgindicatie die wordt opgesteld door de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg.

De GGZ werkt met een indeling op basis van een toegekend zorgzwaartepakket (ZZP) dat is omschreven in het persoonlijk zorgprofiel. Dit is een van de voorwaarden die aan het beschermd wonen gesteld wordt. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen.

Vaak is er sprake van een combinatie van factoren, zowel op het psychische als op het sociale vlak, waarbij beschermd wonen in beeld komt. Onderstaande lijst is een opsomming van de meest voorkomende stoornissen en problematieken die binnen beschermd wonen voorkomen.

 • ADHD
 • Autismespectrumstoornissen
 • Angststoornissen
 • Ex-verslavingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Geheugenproblematiek
 • Lichte verstandelijke beperking
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Schizofrenie
 • Sociale problematiek
 • Stemmingsstoornissen