Jeugdzorg beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn er beschermd wonen woongroepen met veel verschillende specialisaties. Beschermd wonen is bedoeld voor jongvolwassenen en volwassenen. Mensen die nog geen 18 jaar zijn, vallen onder de jeugdwet, dat voorheen bekend stond als de jeugdzorg.

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen (naast de directe primaire opvoedingsrelatie van ouders voor hun kinderen) voor jongeren onder de 18 jaar. Hierbij zal het voornamelijk gaan om de zorg voor kinderen die in de problemen komen. De jeugdzorg bestaat uit zowel private- als overheidsorganisaties. Deze organisatie is in samenwerking met het GGZ een adviserend orgaan voor de gemeenten inzake het beschermd wonen.

De verschillende woonvormen hebben vaak een specialisatie, zoals autisme, persoonlijkheidsstoornissen of verslavingsproblematiek. Daarnaast bestaan er dubbele diagnoses, bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis.

Er wordt gekeken naar een huidige situatie om te beoordelen of beschermd wonen de juiste oplossing is voor een cliënt. Er is geen strikte omschrijving van de problematiek en stoornissen waarbij er gekozen wordt voor beschermd wonen. Specifieke situaties als de huidige woonruimte en de (on)mogelijkheden zullen bepalen of beschermd wonen een uitkomst is.