Page content

CAK

CAK

Voor het betalen van eigen bijdragen krijg je te maken met het Centraal Administratie Kantoor, het CAK. Je hoeft zelf geen gegevens aan te leveren, je krijgt automatisch een beschikking en facturen van het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Een jaar bestaat uit dertien perioden van 4 weken. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per cliënt. Die hangt onder meer af van de hoogte van het inkomen en het vermogen van de cliënt en de tarieven voor de Wmo-voorzieningen.