CAK

CAK

Voor het betalen van eigen bijdragen krijg je te maken met het Centraal Administratie Kantoor, het CAK. Je hoeft zelf geen gegevens aan te leveren, je krijgt automatisch een beschikking en facturen van het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Een jaar bestaat uit dertien perioden van 4 weken. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per cliënt. Die hangt onder meer af van de hoogte van het inkomen en het vermogen van de cliënt en de tarieven voor de Wmo-voorzieningen.

Zorg vanuit de Wlz

Moet ik een lage of hoge eigen bijdrage betalen?

Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of als u voor kinderen moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. Welke eigen bijdrage u betaalt, hangt af van uw situatie.

Lage eigen bijdrage

U betaalt de lage eigen bijdrage in de volgende situaties:

Hoge eigen bijdrage

Zijn de bovenstaande situaties niet voor u van toepassing? Dan betaalt u na de eerste 4 maanden de hoge eigen bijdrage.

Ondersteuning vanuit de Wmo


De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen leggen we u op deze pagina uit.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Wet maatschappelijke ondersteuning