ADHD

De letters ADHD zijn een afkorting:

• A – Attention
• D- Deficit
• H- Hyperactivity
• D- Disorder.

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen in de hersenen. De aanduiding ADHD is eigenlijk een verzamelnaam van een grote diversiteit aan symptomen, waarbij aandachtstekort en hyperactiviteit in de meeste gevallen de basis symptomen zijn. De symptomen van ADHD zijn voor ieder mens verschillend en niet universeel. Een persoonlijke begeleidingsvorm is dan ook van groot belang.

ADHD wat is het?

De letters ADHD zijn een afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Het is een verzamelnaam van een grote diversiteit van symptomen, die allemaal onder deze noemer vallen. De symptomen zijn voor ieder mens verschillend en niet universeel. De basis symptomen van deze aandoening zijn aandachtstekort en hyperactiviteit.

Mensen met ADHD hebben veel moeite om een langere periode stil te blijven zitten, hebben veel beweeglijkheid, hebben moeite om zich te kunnen ontspannen en hebben een gevoel van innerlijke rusteloosheid. Daarom komen mensen met ADHD erg druk, assertief en impulsief over. Hoewel dit anders lijkt, zijn mensen met ADHD vaak wél erg onzeker en gevoelig. Veel mensen met ADHD zijn gevoelig voor stemmingswisselingen.

Mensen met ADHD praten vaak lang en snel. Vragen worden direct beantwoordt voordat de volledige vraag gesteld is. Het gedrag van iemand met ADHD is erg impulsief en creatief. In veel gevallen wordt er eerst overgegaan tot actie voordat hier goed over wordt nagedacht. Mensen met deze erfelijke afwijking hebben vaak moeite met details en hebben grotere neiging om slordigheidsfouten te maken, projecten niet af te ronden en meerdere zaken tegelijk te doen.

Voor mensen met ADHD is het lastig om ergens lang hun concentratie en aandacht bij te houden. Deze mensen zijn immers snel afgeleid door invloeden uit de omgeving. Dit is echter niet het geval voor zaken die écht interessant gevonden worden. Hierop kan de focus erg lang worden vastgehouden. Een persoon met ADHD heeft dus wel een sterke hyperfocus. Desondanks ondervinden deze mensen vaak een vorm van vergeetachtigheid en zijn vaak chaotisch.

ADHD autisme

ADHD en autisme gaan opvallend veel samen. Er zijn veel gevallen waar een soort van overlap te bespeuren is waarbij aandachtsproblemen de kern vormen. Een patiënt kan dan ook symptomen hebben van beide aandoeningen. De praktijk is dus niet zo zwart-wit dat patiënten altijd in één vakje geplaatst kunnen worden. Drukke autisten kunnen dus in aanmerking komen voor ADHD medicatie.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Deze aandoening heeft een grote variëteit aan symptomen, die niet universeel zijn. Aandachtstekort en hyperactiviteit vormen de basis symptomen van deze afwijking. Autismespectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

Wetenschappelijke onderzoeken naar de twee aandoeningen, zijn een lange tijd gescheiden uitgevoerd. Het blijkt echter dat er een behoorlijke overlap zit in deze twee afwijkingen. Een hoger aantal mensen dan gedacht hebben vormen van zowel ADHD als autisme. Dit blijkt genetisch te zijn bepaald. Onderzoeken hebben uitgewezen dat vooral aandachtsproblemen in vorm van problemen met het verwerken van prikkels, slechte aandacht of selectieve aandacht de basis vormen. Het aandachtsprobleem van ADHD hangt samen met autisme (en niet het drukke gedrag zoals de algemene verwachting zou zijn). Het repetitieve gedrag (het herhaalgedrag zoals steeds dezelfde bewegingen maken en beperkte interesses) van autisme wordt vaak ook bij ADHD geconstateerd. Bij beide aandoeningen is er sprake van een duidelijke hyperfocus op bepaalde zaken waar interesse naar is. Als de overlap in de genen en het brein gevonden wordt, kunnen beide stoornissen doelgerichter behandeld worden. Hiervoor is een gespecialiseerde zorg noodzakelijk.

ADHD kenmerken

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. De letters staan voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze aandoening heeft een grote variëteit van symptomen, die voor ieder mens verschillend kan zijn. De kenmerken zijn niet universeel. ADHD is een aandoening waar aandachtstekort en hyperactiviteit de basis symptomen zijn. Veel mensen associëren het met een druk en impulsief, gedrag maar er zijn meer kenmerken waaraan ADHD te herkennen is.

De hyperactiviteit bij volwassenen met ADHD is vooral te herkennen in het niet stil kunnen zitten, beweeglijkheid, moeite hebben met ontspannen en een gevoel van innerlijke rusteloosheid. Mensen met ADHD praten vaak in één stuk door en beantwoorden een vraag snel, voordat de volledige vraag gesteld is. Het erg impulsieve gedrag is duidelijk herkenbaar doordat er wordt overgegaan tot actie voordat hier goed over wordt nagedacht.

Mensen met ADHD hebben erg veel moeite om ergens lang hun concentratie en aandacht bij te houden. Prikkels in de omgeving zorgen dat mensen met ADHD snel afgeleid worden en zich niet kunnen filteren op zaken waarmee ze bezig zijn. De concentratie wordt echter wél vastgehouden op zaken die echt interessant gevonden wordt. Een persoon met ADHD heeft dus wel een sterke hyperfocus.

Daarom hebben deze mensen ook moeite met details en hebben grotere neiging om slordigheidsfouten te maken, projecten niet af te ronden en meerdere zaken tegelijk te doen. Hierdoor ondervinden deze mensen een vorm van vergeetachtigheid en zijn vaak chaotisch.
Andere mogelijke kenmerken van ADHD zijn: stemmingswisselingen, mensen met ADHD zijn erg emotioneel gevoelig, hebben veel creativiteit en zijn assertief maar wel onzeker tegelijkertijd.

ADHD ontwikkelingsstoornis

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder maar kan ook wel omschreven worden als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Een ADHD-ontwikkelingsstoornis komt voor bij kinderen, waarbij een lichamelijke of psychische aandoening zorgt voor een afwijkende ontwikkeling in vergelijking met andere kinderen. Deze stoornis komt tot uiting in het gedrag en leerproblemen.

Een ontwikkelingsstoornis hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Kinderen met ADHD-ontwikkelingsstoornis hebben moeite om zich een langere tijd te concentreren en worden snel afgeleid door wat er om hen heen gebeurt. Ze vertonen een zeer impulsief gedrag en denken hierbij niet of nauwelijks na. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis voelen een grote onrust, hetgeen tot uiting komt in een hyperactief gedrag waar geen rem op lijkt te zitten.

Bij een jongere met ADHD-ontwikkelingsstoornis loopt de rijping van de executieve functies, zoals remfunctie (inhibitie), werkgeheugen, planningsvaardigheden, emotie-regulatie, diverse aandachtsprocessen, cognitieve flexibiliteit, timemanagement, innerlijke motivatie en reactie op beloningen achter op een “normale” ontwikkeling. Dit is vaak terug te zien in de leer- en ontwikkel prestaties van de jongere.

Mensen die problemen ervaren in de ontwikkeling, al dan niet veroorzaakt door een stoornis, kunnen baat hebben bij deskundige begeleiding. Verschillende professionals bieden ondersteuning aan ouders en kinderen met een stoornis, zoals een ADHD-ontwikkelingsstoornis.

ADHD kenmerken volwassen

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. De term ADHD is een afkorting voor de woorden Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze erfelijke afwijking heeft een grote variëteit in symptomen. De ADHD kenmerken van volwassenen kunnen dus op verschillende manieren tot uiting komen. Veel mensen zien een druk persoon voor zich en betitelen dit al snel als “iemand met ADHD”. Soms klopt dit wel maar er zijn ADHD kenmerken bij volwassenen die minder opvallend zijn.

ADHD kenmerken voor volwassenen zijn niet universeel. Dit kan voor ieder mens verschillend zijn. De basis symptomen van ADHD hebben in het overgrote deel van de situaties te maken met aandachtstekort en hyperactiviteit. Deze hyperactiviteit bij volwassenen met ADHD is vooral te herkennen in het niet stil kunnen zitten, zeer veel beweeglijkheid, moeite hebben met ontspannen en een gevoel van innerlijke rusteloosheid.

Een ander kenmerk van ADHD bij volwassenen is dat deze mensen vaak snel en veel praten. Over een antwoord wordt niet heel lang nagedacht en het gedrag van iemand met een afwijking als ADHD is vaak erg impulsief te noemen. Eerst doen en dan denken (over de gevolgen) komt dus veel voor.

Veel mensen met ADHD hebben erg veel moeite om ergens lang concentratie voor op te brengen en de aandacht bij te houden. Deze mensen zijn erg gevoelig voor prikkels uit de omgeving en zijn snel afgeleid. Het filteren op zaken waarmee ze bezig zijn is erg lastig. Dit lukt dat weer wel bij zaken die echt interessant gevonden worden. Er is dus wel een sterke hyperfocus.

Andere ADHD kenmerken bij volwassenen zijn een chaotisch gedrag, vergeetachtigheid, moeite hebben met details, slordig werken, zaken niet afmaken, vergeetachtigheid, en stemmingswisselingen. Mensen met ADHD zijn erg emotioneel gevoelig, hebben veel creativiteit en komen zeer assertief over maar zijn wel vaak onzekere personen.

ADHD afkorting

hersenen. De term ADHD is eigenlijk een afkorting. Iedere letter in deze ADHD afkorting heeft een eigen betekenis voor:

• A- Attention
• D- Deficit
• H- Hyperactivity
• D- Disorder

Zoals de ADHD afkorting al aangeeft, is deze lettercombinatie eigenlijk een verzamelnaam van een grote diversiteit van symptomen. Hierbij zijn aandacht tekort en hyperactiviteit in de meeste gevallen de basis symptomen.

In het Nederlands kunnen we de ADHD afkorting dan ook als volgt letterlijk vertalen:

• A- aandacht
• D- tekort
• H- hyperactiviteit
• D- wanorde

De symptomen van ADHD zijn voor ieder mens verschillend en niet universeel al is er wel een algemeen beeld, dat vanzelfsprekend veel overeenkomt met de ADHD afkorting.

Veel mensen herkennen de symptomen van ADHD voornamelijk aan het moeilijk een langere periode stil kunnen blijven zitten. Mensen met ADHD zijn erg bewegelijk, kunnen zich niet ontspannen en voelen zich continu rusteloos. Dit geeft de bekende drukke, assertieve en impulsieve uitstraling. Daarnaast zijn veel mensen met ADHD vergeetachtig, en vaak chaotisch. Dit geeft een duidelijke verklaring van de letter D uit de ADHD afkorting.

Mensen met ADHD zijn snel afgeleid door de omgeving en hebben moeite om ergens lang de concentratie op vast te houden. Opvallend is echter dat iemand met ADHD zich wel goed kan focussen op zaken die echt interessant gevonden worden. In dat geval zijn de letters uit de ADHD afkorting minder van toepassing.

ADHD betekenis

De letters ADHD zijn een afkorting:

• A – Attention
• D – Deficit
• H – Hyperactivity
• D – Disorder.

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen in de hersenen. De aanduiding ADHD is eigenlijk een verzamelnaam van een grote diversiteit aan symptomen, waarbij aandachtstekort en hyperactiviteit in de meeste gevallen de basis symptomen zijn. De symptomen van ADHD zijn voor ieder mens verschillend en niet universeel. Een persoonlijke begeleidingsvorm is dan ook van groot belang.

Mensen met ADHD kunnen moeilijk een langere periode stil te blijven zitten. Ze zijn erg bewegelijk, kunnen zich niet ontspannen en voelen zich continu rusteloos. Door deze symptomen komen mensen met ADHD druk, assertief en impulsief over. Dit is echter de buitenkant van een persoon met ADHD en schijn bedriegt in dit geval. Mensen met ADHD zijn vaak erg onzeker en zeer gevoelig. Daarnaast hebben veel mensen met ADHD last van sterke stemmingswisselingen, zijn vergeetachtig en vaak chaotisch.

Mensen met ADHD praten vaak lang en snel. Er wordt eerst gehandeld voordat er wordt nagedacht. Daarnaast zijn mensen met ADHD zeer creatief. Mensen met deze erfelijke afwijking hebben vaak moeite met details en hebben een grotere neiging om slordigheidfouten te maken, projecten niet af te ronden en meerdere zaken tegelijk te doen. Dit komt doordat deze mensen snel zijn afgeleid door de omgeving en moeite hebben om ergens lang de concentratie op vast te houden. Opvallend is dat dit niet het geval is voor zaken die echt interessant gevonden worden. Hier kan iemand met ADHD sterk op (hyper)focussen.