ADHD afkorting

hersenen. De term ADHD is eigenlijk een afkorting. Iedere letter in deze ADHD afkorting heeft een eigen betekenis voor:

• A- Attention
• D- Deficit
• H- Hyperactivity
• D- Disorder

Zoals de ADHD afkorting al aangeeft, is deze lettercombinatie eigenlijk een verzamelnaam van een grote diversiteit van symptomen. Hierbij zijn aandacht tekort en hyperactiviteit in de meeste gevallen de basis symptomen.

In het Nederlands kunnen we de ADHD afkorting dan ook als volgt letterlijk vertalen:

• A- aandacht
• D- tekort
• H- hyperactiviteit
• D- wanorde

De symptomen van ADHD zijn voor ieder mens verschillend en niet universeel al is er wel een algemeen beeld, dat vanzelfsprekend veel overeenkomt met de ADHD afkorting.

Veel mensen herkennen de symptomen van ADHD voornamelijk aan het moeilijk een langere periode stil kunnen blijven zitten. Mensen met ADHD zijn erg bewegelijk, kunnen zich niet ontspannen en voelen zich continu rusteloos. Dit geeft de bekende drukke, assertieve en impulsieve uitstraling. Daarnaast zijn veel mensen met ADHD vergeetachtig, en vaak chaotisch. Dit geeft een duidelijke verklaring van de letter D uit de ADHD afkorting.

Mensen met ADHD zijn snel afgeleid door de omgeving en hebben moeite om ergens lang de concentratie op vast te houden. Opvallend is echter dat iemand met ADHD zich wel goed kan focussen op zaken die echt interessant gevonden worden. In dat geval zijn de letters uit de ADHD afkorting minder van toepassing.