ADHD autisme

ADHD en autisme gaan opvallend veel samen. Er zijn veel gevallen waar een soort van overlap te bespeuren is waarbij aandachtsproblemen de kern vormen. Een patiënt kan dan ook symptomen hebben van beide aandoeningen. De praktijk is dus niet zo zwart-wit dat patiënten altijd in één vakje geplaatst kunnen worden. Drukke autisten kunnen dus in aanmerking komen voor ADHD medicatie.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Deze aandoening heeft een grote variëteit aan symptomen, die niet universeel zijn. Aandachtstekort en hyperactiviteit vormen de basis symptomen van deze afwijking. Autismespectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

Wetenschappelijke onderzoeken naar de twee aandoeningen, zijn een lange tijd gescheiden uitgevoerd. Het blijkt echter dat er een behoorlijke overlap zit in deze twee afwijkingen. Een hoger aantal mensen dan gedacht hebben vormen van zowel ADHD als autisme. Dit blijkt genetisch te zijn bepaald. Onderzoeken hebben uitgewezen dat vooral aandachtsproblemen in vorm van problemen met het verwerken van prikkels, slechte aandacht of selectieve aandacht de basis vormen. Het aandachtsprobleem van ADHD hangt samen met autisme (en niet het drukke gedrag zoals de algemene verwachting zou zijn). Het repetitieve gedrag (het herhaalgedrag zoals steeds dezelfde bewegingen maken en beperkte interesses) van autisme wordt vaak ook bij ADHD geconstateerd. Bij beide aandoeningen is er sprake van een duidelijke hyperfocus op bepaalde zaken waar interesse naar is. Als de overlap in de genen en het brein gevonden wordt, kunnen beide stoornissen doelgerichter behandeld worden. Hiervoor is een gespecialiseerde zorg noodzakelijk.