ADHD ontwikkelingsstoornis

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder maar kan ook wel omschreven worden als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Een ADHD-ontwikkelingsstoornis komt voor bij kinderen, waarbij een lichamelijke of psychische aandoening zorgt voor een afwijkende ontwikkeling in vergelijking met andere kinderen. Deze stoornis komt tot uiting in het gedrag en leerproblemen.

Een ontwikkelingsstoornis hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Kinderen met ADHD-ontwikkelingsstoornis hebben moeite om zich een langere tijd te concentreren en worden snel afgeleid door wat er om hen heen gebeurt. Ze vertonen een zeer impulsief gedrag en denken hierbij niet of nauwelijks na. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis voelen een grote onrust, hetgeen tot uiting komt in een hyperactief gedrag waar geen rem op lijkt te zitten.

Bij een jongere met ADHD-ontwikkelingsstoornis loopt de rijping van de executieve functies, zoals remfunctie (inhibitie), werkgeheugen, planningsvaardigheden, emotie-regulatie, diverse aandachtsprocessen, cognitieve flexibiliteit, timemanagement, innerlijke motivatie en reactie op beloningen achter op een “normale” ontwikkeling. Dit is vaak terug te zien in de leer- en ontwikkel prestaties van de jongere.

Mensen die problemen ervaren in de ontwikkeling, al dan niet veroorzaakt door een stoornis, kunnen baat hebben bij deskundige begeleiding. Verschillende professionals bieden ondersteuning aan ouders en kinderen met een stoornis, zoals een ADHD-ontwikkelingsstoornis.