Angststoornis betekenis

Om de betekenis van de term “angststoornis” zo exact mogelijk uit te leggen, is het goed om de term te splitsen: Angst wordt gezien als een reactie van het lichaam dat onwenselijk is. Dit is echter niet het geval. Het is een natuurlijke reactie van het lichaam als er een vorm van gevaar wordt geconstateerd. Hierop wordt adrenaline aangemaakt en dat zorgt voor een natuurlijke reactie van het lichaam. Vaak is dit vechten of vluchten.

Er is sprake van een stoornis als de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. Juist de stoornis is de oorzaak voor de problemen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft.

Als we dit samen voegen is de angststoornis betekenis eenvoudig te definiëren: een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaan met angstaanvallen. Bij een angststoornis staat het angstgevoel niet meer in verhouding tot de reden waar de angst voor is. Vaak komt dit tot uiting door angstgedachten en dwanghandelingen.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Dit is terug te vinden in de diverse soorten angststoornissen.
Als iemand voortdurend angstig en bezorgt is over dagelijkse zaken, wordt er gesproken over gegeneraliseerde angststoornis. Dit is het tegenovergestelde van paniekstoornis, hierbij heeft iemand plotselinge paniekaanvallen. Bij een specifieke fobie hebben mensen alleen angst als ze iets specifieks zien, of denken te zien. Een sociale fobie heeft te maken met de omgang met andere personen. Tot slot is er de posttraumatische stress-stoornis. Deze stoornis staat ook bekend als een dwangstoornis. Dit is een reactie op een indrukwekkende traumatische gebeurtenis.

Angststoornis hulp

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaat met angstaanvallen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft en de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. In veel gevallen is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen in het geval van deze stoornis. Zeker in het geval als het angstgevoel niet meer in verhouding staat tot de reden waar de angst voor is. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven. Angststoornis hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld Cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest voorkomende behandelingen die toegepast worden in Nederland voor hulp bij angststoornis. Deze behandeling pakt de stoornis bij de bron aan en behandeld niet alleen de symptomen. Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat men er vanuit dat het niet de situatie zelf is die tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Denkpatronen worden in verband gebracht met gedachtegangen. Een angststoornis hulp als cognitieve gedragstherapie wordt vaak toegepast in combinatie met hartcoherentietraining. Dit is een ademhalingstechniek die relatief eenvoudig is aan te leren.

Mensen die op zoek gaan voor angststoornis hulp kunnen prima terecht bij het GGZ. Het GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein dat gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. De GGZ heeft een voorkomende, behandelende, begeleidende en ondersteunende functie. Het GGZ werkt samen met diverse zorgpartners in de regio en zal indien nodig de cliënt doorverwijzen naar een passende zorginstelling.

Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaan met angstaanvallen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft en de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. Bij deze stoornis staat het angstgevoel niet meer in verhouding tot de reden waar de angst voor is. In veel gevallen staan angstgedachten en dwanghandelingen ten grondslag aan deze stoornis.

Het gevoel van angst heeft een nuttige functie in het menselijk lichaam. Het geeft een teken van gevaar waarop adrenaline wordt aangemaakt. Hierop wordt er een actie ondernomen, zoals vechten of vluchten. Bij een stoornis zijn angst en paniek echter een slechte raadgever. Mensen worden angstig zonder dat er echt gevaar is. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. De meest voorkomende zijn:

• Gegeneraliseerde angststoornis. Hierbij is iemand voortdurend angstig en bezorgt over dagelijkse zaken. Het heeft veel weg van een depressie in combinatie met angstgevoelens, zweten en hartkloppingen.
• Paniekstoornis. Dit zijn plotselinge paniekaanvallen als gevolg van een angst die veel groter is dan de situatie. Deze paniek komt tot uiting door hartkloppingen, zweten, rillen of duizeligheid. Uit angst voor een nieuwe aanval wordt geprobeerd veel situaties te vermijden door bijvoorbeeld geen volle ruimte in te stappen. Dit wordt “agorafobie” genoemd.
• Sociale fobie. Dit is een angst voor situaties in het sociale leven waarbij er de angst bestaat dat mensen een kritisch oordeel geven. Daarbij kan er sprake zijn van een angst om belachelijk gemaakt te worden op lichamelijke reacties als blozen, zweten of trillen. Mensen met sociale fobie proberen deze situaties uit de weg te gaan en persoonlijk contact te mijden.
• Specifieke fobie. In deze vorm hebben mensen last van angst voor een voorwerp of situatie zoals bloed, injecties, vliegen, hoogte of dieren. Het is een vorm van overdreven of onlogische angst.
• Posttraumatische stress-stoornis of dwangstoornis. Dit is een heftige stoornis na een traumatische gebeurtenis. Een persoon heeft als gevolg van deze indrukwekkende gebeurtenissen last van dwanggedachten of handelingen.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Het is mogelijk om hier zelf vanaf te komen maar in sommige gevallen is dat er lastig. Hiervoor zijn professionele hulpverleners die ondersteuning in dit proces kunnen bieden.

Angststoornis begeleiding

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaat met angstaanvallen. Als de angst geen reële grond heeft en er hinder hiervan wordt ondervonden door onder andere lichamelijke- en sociale problemen, is er sprake van een angststoornis. Het is dan goed om te kiezen voor een passende angststoornis begeleiding.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. De meest voorkomende zijn: gegeneraliseerde angststoornissen, paniekstoornissen, Sociale fobieën, Specifieke fobieën of Posttraumatische stressstoornis of dwangstoornissen. In veel gevallen staan angstgedachten en dwanghandelingen ten grondslag aan deze stoornis. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven en hebben behoefte aan angststoornis begeleiding. Dit is een traject waarin de intensiteit van de begeleiding en de lengte hiervan flexibel kan worden ingevuld.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Het is mogelijk om hier zelf vanaf te komen maar in dit kan ook als erg lastig worden ervaren. Dan is er behoefte aan professionele hulp en angststoornis begeleiding, die ondersteuning in dit proces kan bieden. Dit begint vaak met een bezoek aan het GGZ, de geestelijke gezondheidszorg.

De hulpverlening van het GGZ is ingericht op een breed, maar specialistisch terrein waar er met name gericht wordt op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. Er worden veel uiteenlopende vormen van angststoornis begeleiding met betrekking tot het geestelijke welzijn geboden voor mensen met psychische klachten en sociale problemen.