Angststoornis begeleiding

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaat met angstaanvallen. Als de angst geen reële grond heeft en er hinder hiervan wordt ondervonden door onder andere lichamelijke- en sociale problemen, is er sprake van een angststoornis. Het is dan goed om te kiezen voor een passende angststoornis begeleiding.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. De meest voorkomende zijn: gegeneraliseerde angststoornissen, paniekstoornissen, Sociale fobieën, Specifieke fobieën of Posttraumatische stressstoornis of dwangstoornissen. In veel gevallen staan angstgedachten en dwanghandelingen ten grondslag aan deze stoornis. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven en hebben behoefte aan angststoornis begeleiding. Dit is een traject waarin de intensiteit van de begeleiding en de lengte hiervan flexibel kan worden ingevuld.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Het is mogelijk om hier zelf vanaf te komen maar in dit kan ook als erg lastig worden ervaren. Dan is er behoefte aan professionele hulp en angststoornis begeleiding, die ondersteuning in dit proces kan bieden. Dit begint vaak met een bezoek aan het GGZ, de geestelijke gezondheidszorg.

De hulpverlening van het GGZ is ingericht op een breed, maar specialistisch terrein waar er met name gericht wordt op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. Er worden veel uiteenlopende vormen van angststoornis begeleiding met betrekking tot het geestelijke welzijn geboden voor mensen met psychische klachten en sociale problemen.