Angststoornis betekenis

Om de betekenis van de term “angststoornis” zo exact mogelijk uit te leggen, is het goed om de term te splitsen: Angst wordt gezien als een reactie van het lichaam dat onwenselijk is. Dit is echter niet het geval. Het is een natuurlijke reactie van het lichaam als er een vorm van gevaar wordt geconstateerd. Hierop wordt adrenaline aangemaakt en dat zorgt voor een natuurlijke reactie van het lichaam. Vaak is dit vechten of vluchten.

Er is sprake van een stoornis als de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. Juist de stoornis is de oorzaak voor de problemen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft.

Als we dit samen voegen is de angststoornis betekenis eenvoudig te definiëren: een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaan met angstaanvallen. Bij een angststoornis staat het angstgevoel niet meer in verhouding tot de reden waar de angst voor is. Vaak komt dit tot uiting door angstgedachten en dwanghandelingen.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Dit is terug te vinden in de diverse soorten angststoornissen.
Als iemand voortdurend angstig en bezorgt is over dagelijkse zaken, wordt er gesproken over gegeneraliseerde angststoornis. Dit is het tegenovergestelde van paniekstoornis, hierbij heeft iemand plotselinge paniekaanvallen. Bij een specifieke fobie hebben mensen alleen angst als ze iets specifieks zien, of denken te zien. Een sociale fobie heeft te maken met de omgang met andere personen. Tot slot is er de posttraumatische stress-stoornis. Deze stoornis staat ook bekend als een dwangstoornis. Dit is een reactie op een indrukwekkende traumatische gebeurtenis.