Angststoornis hulp

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaat met angstaanvallen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft en de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. In veel gevallen is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen in het geval van deze stoornis. Zeker in het geval als het angstgevoel niet meer in verhouding staat tot de reden waar de angst voor is. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven. Angststoornis hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld Cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest voorkomende behandelingen die toegepast worden in Nederland voor hulp bij angststoornis. Deze behandeling pakt de stoornis bij de bron aan en behandeld niet alleen de symptomen. Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat men er vanuit dat het niet de situatie zelf is die tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Denkpatronen worden in verband gebracht met gedachtegangen. Een angststoornis hulp als cognitieve gedragstherapie wordt vaak toegepast in combinatie met hartcoherentietraining. Dit is een ademhalingstechniek die relatief eenvoudig is aan te leren.

Mensen die op zoek gaan voor angststoornis hulp kunnen prima terecht bij het GGZ. Het GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein dat gericht is op mensen met psychische of psychosociale problemen. De GGZ heeft een voorkomende, behandelende, begeleidende en ondersteunende functie. Het GGZ werkt samen met diverse zorgpartners in de regio en zal indien nodig de cliënt doorverwijzen naar een passende zorginstelling.