Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is een psychische aandoening die gepaard gaan met angstaanvallen. Er wordt gesproken van een stoornis als een angst geen reële grond heeft en de persoon in kwestie hier hinder van ondervindt door onder andere lichamelijke- en sociale problemen. Bij deze stoornis staat het angstgevoel niet meer in verhouding tot de reden waar de angst voor is. In veel gevallen staan angstgedachten en dwanghandelingen ten grondslag aan deze stoornis.

Het gevoel van angst heeft een nuttige functie in het menselijk lichaam. Het geeft een teken van gevaar waarop adrenaline wordt aangemaakt. Hierop wordt er een actie ondernomen, zoals vechten of vluchten. Bij een stoornis zijn angst en paniek echter een slechte raadgever. Mensen worden angstig zonder dat er echt gevaar is. Met een angststoornis kunnen mensen niet goed functioneren in het dagelijks leven.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. De meest voorkomende zijn:

• Gegeneraliseerde angststoornis. Hierbij is iemand voortdurend angstig en bezorgt over dagelijkse zaken. Het heeft veel weg van een depressie in combinatie met angstgevoelens, zweten en hartkloppingen.
• Paniekstoornis. Dit zijn plotselinge paniekaanvallen als gevolg van een angst die veel groter is dan de situatie. Deze paniek komt tot uiting door hartkloppingen, zweten, rillen of duizeligheid. Uit angst voor een nieuwe aanval wordt geprobeerd veel situaties te vermijden door bijvoorbeeld geen volle ruimte in te stappen. Dit wordt “agorafobie” genoemd.
• Sociale fobie. Dit is een angst voor situaties in het sociale leven waarbij er de angst bestaat dat mensen een kritisch oordeel geven. Daarbij kan er sprake zijn van een angst om belachelijk gemaakt te worden op lichamelijke reacties als blozen, zweten of trillen. Mensen met sociale fobie proberen deze situaties uit de weg te gaan en persoonlijk contact te mijden.
• Specifieke fobie. In deze vorm hebben mensen last van angst voor een voorwerp of situatie zoals bloed, injecties, vliegen, hoogte of dieren. Het is een vorm van overdreven of onlogische angst.
• Posttraumatische stress-stoornis of dwangstoornis. Dit is een heftige stoornis na een traumatische gebeurtenis. Een persoon heeft als gevolg van deze indrukwekkende gebeurtenissen last van dwanggedachten of handelingen.

Angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, psychische factoren of sociale factoren. Het is mogelijk om hier zelf vanaf te komen maar in sommige gevallen is dat er lastig. Hiervoor zijn professionele hulpverleners die ondersteuning in dit proces kunnen bieden.