Page content

Autisme

Autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting komt. Mensen met autisme maken vaak gebruik van een professionele begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Deze zorg en begeleiding kan aangeboden worden in een woonvorm. Deze autisme woonvorm wordt met zorg gekozen. Hiervoor zijn een aantal criteria.