Autisme 2018

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Veel mensen met autisme ondervinden problemen met informatieverwerking. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met psychische of psychosociale problemen waaronder autisme. Ook in 2018 staat deze zorginstelling klaar voor een maatwerk begeleiding voor mensen met AAS.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Het is een vorm van genetische kwetsbaarheid waarin mensen vooral problemen ondervinden met de ontwikkeling van de hersenen. Hierdoor geven zaken als informatieverwerking vaak problemen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning die Begeleid Wonen Nederland ook in 2018 kan leveren.

De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen en moet op maat worden afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Ook in 2018 is het vertrekpunt van deze autisme hulp het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor onder andere psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie of sociale vaardigheidstraining. Daarnaast kan er ondersteuning voor naasten worden geboden. Begeleid Wonen Nederland biedt ook in 2018 een passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is hierbij de doelstelling in de autismezorg.