Autisme agressie

Autismespectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kan zich onder andere kenmerken door beperkingen in de interactie en een gestoorde communicatie. Dit kan zelfs leiden tot agressief gedrag.

Autisme heeft een grote hoeveelheid vormen en gradaties. Deze stoornis is een vorm van genetische kwetsbaarheid, waarin mensen vooral problemen ondervinden met de ontwikkeling van de hersenen. Vooral het verwerken van informatie kan vaak problemen geven. Hierdoor hebben personen met autisme dan ook moeite om zich staande te houden in de maatschappij, waarin veel draait om communicatie.

Agressie kan één van de symptomen van autisme zijn. Het is een uiting van onvermogen, frustratie en/of angst. Als een persoon agressief wordt, is dat een teken dat deze persoon overvraagd wordt. Er wordt iets verwacht wat die persoon niet kan waarmaken. Professionele hulp, begeleiding en ondersteuning van een gespecialiseerde zorginstelling kan helpen om deze extreme emotionele uitingen beheersbaar te maken. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die deze zorg en begeleiding aanbiedt in Eindhoven en omgeving.

De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen en moet op maat worden afgestemd en vaak ook op zijn/haar omgeving. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie of sociale vaardigheidstraining waarbij begeleiding kan worden geboden aan zowel de cliënt als diens naasten. Deze passende ondersteuning heeft als doel dat een persoon met autisme zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving, zonder dat hier agressie bij komt kijken.