Autisme begeleiding

Autisme kan omschreven worden als een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze aandoening komt in een grote diversiteit aan vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Autisme-spectrum stoornis (AAS) heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen.

Autisme is eigenlijk een genetische kwetsbaarheid. Kenmerkende symptomen zijn onder andere beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Mensen met autisme hebben vaak een goed geheugen maar het krijgen van overzicht is vaak een probleem. De juiste autisme begeleiding in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang.

De juiste begeleiding is echter door de veelzijdigheid van symptomen voor iedereen anders.
Dit moet zorgvuldig worden afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Het GGZ speelt hier een belangrijke rol in. Deze instantie zal de persoon doorverwijzen naar een geschikte (vaak gespecialiseerde zorginstelling). De autisme begeleiding kan onder andere bestaan uit psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining. Daarnaast kunnen ook de naasten van iemand met autisme begeleiding ontvangen omdat het omgaan met iemand die te kampen heeft met deze stoornis vaak niet eenvoudig is.

De autisme begeleiding moet zorgen voor een passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is de doelstelling in de persoonlijke autisme begeleiding.