Autisme bij kinderen

Autisme is een genetische kwetsbaarheid. Het is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die bij hele jonge kinderen vrijwel niet zichtbaar is. Autisme bij kinderen wordt pas echt goed zichtbaar in de pubertijd. Autisme-spectrum stoornis (AAS) heeft dan ook veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.

De kenmerkende symptomen van deze stoornis zijn vooral beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. kinderen met autisme hebben vaak moeite om het overzicht te behouden maar hebben wél een goed geheugen.

Een constatering van autisme heeft grote gevolgen op iemands leven, zeker bij kinderen. Autisme is immers niet door medicatie te verhelpen. Met een goede gespecialiseerde begeleiding is het wél goed mogelijk om te leven met de symptomen. Het is wel goed om direct na constatering te starten met professionele hulp van een gespecialiseerde zorginstelling. De zorginstelling is direct te benaderen maar ook via het GGZ. De geestelijke gezondheidszorg heeft een zeer groot netwerk van gespecialiseerde zorgaanbieders voor autisme bij kinderen.

De gespecialiseerde zorgaanbieder kan professionele hulp, begeleiding en ondersteuning bieden voor kinderen met autisme, maar ook voor de directe omgeving van deze kinderen zoals ouders en begeleiders. De begeleiding is gericht op het geven van inzicht over deze stoornis en het geven van handvatten hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Dit is een maatgerichte ondersteuning omdat iedere kind met autisme een andere vorm hiervan kan hebben.

Een diagnose in het autismespectrum is zeer ingrijpend zowel voor het kind zelf als de omgeving. Desondanks is het mogelijk om met de juiste begeleiding en ondersteuning wel een studie van een hoog niveau te volgen en kans te maken op een goede baan.