Autisme Brabant

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis dat in verschillende vormen en gradaties tot uiting kan komen. Hierdoor is een juiste zorg en begeleiding voor mensen met autisme van groot belang. Mensen met autisme hebben immers door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen in gedragingen, beperkte interesses en problemen met informatieverwerking, vaak veel moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Er moet een ondersteuning op maat geboden worden om mensen met autisme zoveel mogelijk in staat te stellen om zelfstandig deel te nemen in onze samenleving. Met een gerichte begeleiding is dit uitstekend mogelijk.

Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde aansprekende aanbieder van begeleiding voor mensen met autisme in Brabant. De instelling heeft hiervoor gespecialiseerde begeleiders te beschikking die voor een maatwerk opvang zorgen in 25 locaties van de zorgverlener. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om ambulante begeleiding aan te bieden voor mensen met autisme.

De genetische kwetsbaarheid wat AAS met zich meebrengt heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de begeleiding voor mensen met een autisme-spectrum stoornis in de provincie Brabant. De begeleiding kan onder andere bestaan uit psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Met deze passende ondersteuning wordt iemand met autisme in staat gesteld om zoveel mogelijk te participeren in de samenleving.