Autisme Eindhoven

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die in een veelzijdigheid aan vormen, gradaties en kenmerken tot uiting komt. Autisme-spectrum stoornis (AAS) heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Het gevolg van deze genetische kwetsbaarheid is dan ook dat mensen met autisme moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. Begeleid Wonen Nederland biedt begeleiding voor mensen met autisme in Eindhoven en omgeving aan. Deze zorginstelling heeft de beschikking over gespecialiseerde zorgverleners die de cliënt en diens omgeving uitstekend kunnen helpen met zorg op maat.

De symptomen van autisme zijn vrij lastig in een paar woorden samen te vatten. Zoals aangegeven is dit per persoon erg verschillend en heeft deze stoornis veel kenmerken. De meest voorkomende symptomen zijn onder andere beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Mensen met autisme hebben vaak een goed geheugen maar het krijgen van overzicht is vaak een probleem. De juiste autisme begeleiding in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang. Autisme begeleiding in Eindhoven wordt verzorgd door Begeleid Wonen Nederland.

De autisme begeleiding die Begeleid Wonen Nederland verzorgt in Eindhoven wordt zorgvuldig afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Het GGZ in Eindhoven speelt hier in eerste instantie een belangrijke rol in. Deze instantie zal de persoon doorverwijzen naar een geschikte (vaak in autisme gespecialiseerde) zorginstelling in de buurt van Eindhoven. Hier kan de cliënt een passende begeleiding ontvangen waarbij vaak gekozen wordt voor psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining. Een passende ondersteuning zal ervoor zorgen dat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is de doelstelling in de persoonlijke autisme begeleiding.