Autisme en ggz

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen zoals autisme. GGZ-hulp is niet tijd- of leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis. Daarnaast verzorgt de GGZ de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

De GGZ is één van de eerste hulpinstanties waar mensen met autisme zich tot kunnen wenden. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Autisme-spectrum stoornis (AAS) komt tot uiting door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking.

Autisme heeft verschillende vormen en verschillende gradaties. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. De GGZ kan hier een uitstekende rol in spelen. Deze instantie zal de cliënt indien nodig in contact brengen met de passende, gespecialiseerde zorginstanties.