Autisme en zorg

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking. De juiste autisme zorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen.

Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en vaak ook zijn/haar omgeving. Het vertrekpunt van deze hulp is vaak het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor onder andere psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is hierbij de doelstelling in de autisme zorg.

De GGZ verzorgt de autisme zorg in samenspraak met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van mensen met autisme. Iedere grotere gemeente heeft een zogenaamd Wmo-loket of een sociaal wijkteam waar mensen met autisme terecht kunnen. De gemeente zal de persoonlijke situatie beoordelen en aan de hand daarvan een voorstel doen.