Autisme Helmond

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. De juiste autismezorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van begeleiding voor mensen met autisme in Helmond.

Kenmerkend voor een ontwikkelingsstoornis als autisme zijn beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking.

De genetische kwetsbaarheid die AAS met zich meebrengt heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de begeleiding voor mensen met een autismespectrum stoornis in Helmond. Hiervoor is gespecialiseerde begeleiding beschikbaar.

Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en diens omgeving. De coördinerende rol hierin is in veel gevallen het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor autisme in Helmond. De begeleiding kan onder andere bestaan uit psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand met autisme veilig in Helmond kan wonen en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Doelstelling hierbij is de bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang.