Autisme hulp

Iemand met een autisme-spectrum stoornis (AAS) heeft veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. Mensen met autisme hebben immers moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Deze aandoening heeft een grote diversiteit aan vormen en komt in verschillende gradaties tot uiting. De autisme hulp moet dan ook persoonsgericht ingekleurd worden. De intensiteit van deze autisme hulp kan dus per persoon sterk verschillen.

Autisme-spectrum stoornis (AAS) kan omschreven worden als een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Het heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.
Autisme is eigenlijk een genetische kwetsbaarheid die zeer veel kenmerkende symptomen kan hebben zoals beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Mensen met autisme hebben vaak een goed geheugen maar het krijgen van overzicht is vaak een probleem. De juiste persoonlijke autisme hulp waarin de juiste begeleiding en ondersteuning op maat kan worden geboden is daarom van groot belang.

Door de veelzijdigheid aan symptomen van de aandoening is de invulling van de autisme hulp voor iedereen anders. Een persoonlijke afstemming van de hulpbehoefte van deze persoon (en de omgeving van deze persoon) speelt hierin een grote rol. Het GGZ is hierbij een belangrijke partij. Deze instantie zal de persoon in contact brengen met een geschikte zorginstelling die gespecialiseerd is in het geven van autisme hulp.

De autisme hulp is er voornamelijk op gericht om een passende ondersteuning te bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Hierbij wordt er aandacht besteedt aan de bevordering van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij.