Autisme kenmerken volwassenen

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis dat in veel vormen en gradaties tot uiting kan komen. De aandoening is genetisch bepaald maar komt pas tot uiting in de pubertijd en in de periode dat de volwassenheid zich begint te ontwikkelen. Dat is ook de reden dat de kenmerken van autisme voornamelijk aan volwassenen worden toegeschreven.

Autisme-spectrum stoornis (AAS) komt tot uiting door beperkingen in de interactie. Een veel voorkomend kenmerk bij autisme voor volwassenen is dat deze mensen problemen ervaren met communicatie. Daarnaast is bij een volwassene met autisme zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag zichtbaar. Er is beperkte belangstelling voor zaken om hem of haar heen. Slechts de zaken die er voor die persoon echt toe doen zijn interessant en zullen een reden zijn voor actief gedrag. Een andere autisme kenmerk bij volwassenen is dat deze mensen vaak ook veel problemen hebben met informatieverwerking en zijn vaak erg chaotisch in het voeren van gesprekken en hun handelingen. Opvallend is echter wel dat mensen met autisme een uitstekend geheugen hebben en bepaalde zaken tot in de detail kunnen herinneren.

De veelzijdigheid aan kenmerken die toegeschreven worden als autisme kenmerken voor volwassenen, zijn lastig direct aan deze ontwikkelingsstoornis toe te schrijven. Iemand die te kampen heeft met autisme heeft vaak een combinatie van deze factoren. Het is een genetische kwetsbaarheid die veel gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking.

Volwassenen met autisme hebben vaak moeite om zich staande te houden in de maatschappij, maar zijn zeker niet dom. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning en kunnen zich hiermee beter zelfstandig redden. Er zijn mensen met autisme die zware studies hebben afgerond en een volledige baan hebben. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. De GGZ kan hier een uitstekende rol in spelen. Deze instantie zal de cliënt indien nodig in contact brengen met de een passende, gespecialiseerde zorginstanties zoals Begeleid Wonen Nederland.