Autisme steunpunt

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door middel van beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Veel mensen met autistische problemen hebben moeite met informatieverwerking. Een autisme steunpunt geeft belangrijke hulp en ondersteuning voor mensen met autisme.

Een autisme steunpunt is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met deze stoornis. Hier kunnen mensen met AAS een optimale begeleiding krijgen door gespecialiseerde begeleiders. Een autisme steunpunt kan handelend optreden bij crisis- en probleemsituaties, kan voorlichting geven en als aanspreekpunt dienen voor de direct betrokkenen. Het kan zorg dragen voor een deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals door middel van scholing en kan tevens participeren in gerelateerde netwerken.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Mensen met autisme hebben vaak moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning van een autisme steunpunt. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen.

Veel mensen komen bij een autisme steunpunt via de GGZ (de geestelijke gezondheidszorg).
Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners. Dit kunnen zorginstellingen zijn die gespecialiseerd zijn in AAS en een prima autisme steunpunt zijn. Deze autisme steunpunten kunnen zich onder andere richten zich op psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Een autisme steunpunt kan passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving.