Beschermd wonen autisme

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. Deze begeleiding is ook zeer geschikt voor mensen met autisme.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt hetgeen een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee brengt. Mensen met autisme hebben vaak veel gevoel voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Het is van groot belang voor mensen met autisme om een passende woonplek te hebben, waarbij waar nodig deskundige begeleiding op maat gegeven kan worden. Als thuis wonen immers niet mogelijk is, moet er een passende woonplek zijn, met de beschikbaarheid van professionals die voldoende kennis hebben van autisme. De benodigde zorg moet daar gegeven worden, waar iemand met autisme graag wil wonen. De woonplekken moeten worden aangepast voor mensen met autisme, rekening houdend met de overgevoeligheid voor prikkels die autistische mensen vaak vertonen.

Instellingen die vormen van begeleid wonen aanbieden, zijn een goed alternatief voor cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum. De begeleiding wordt verzorgd door vakprofessionals die de juiste specifieke begeleiding kunnen aanbieden, aangepast op de persoonlijke zorgbehoeften. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënten kunnen woonvormen aangeboden worden die variërend zijn van een eigen appartement tot het aansluiten bij een woongroep. De begeleiding is gericht op ondersteuning, het meedenken en het motiveren van de cliënt. Het dragen van zelfverantwoordelijkheid en het nemen van regie door cliënten zijn de uitgangspunten hierin. De begeleiding wordt persoonlijk ingevuld met een overzichtelijke structuur als basis.