Wonen autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, die in verschillende vormen en gradaties tot uiting komt. Kenmerkend voor een ontwikkelingsstoornis als autisme zijn beperkingen in de interactie, problemen met informatieverwerking, een gestoorde communicatie en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

De genetische kwetsbaarheid die AAS met zich meebrengt heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Een juiste zorg voor mensen met autisme is dan ook zeer gewenst. Het helpt mensen met autisme om zich meer zelfstandig te kunnen handhaven in onze maatschappij. Met een juiste begeleidingsvorm zal de zelfredzaamheid van mensen met autisme verhoogd worden. Een zorg op maat, afgestemd op de zorgbehoefte, is hierbij van groot belang.

Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van begeleiding voor mensen met autisme in Eindhoven en omgeving. De zorginstelling heeft diverse mogelijkheden en woonvormen voor mensen met autisme. Hierbij kan gekozen worden voor beschermd intern wonen of begeleid wonen waarbij de cliënt in de eigen woonruimte blijft. De begeleiding kan onder andere bestaan uit psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Doelstelling hierbij is de bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang.