Woonvorm autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting komt. Mensen met autisme maken vaak gebruik van een professionele begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Deze zorg en begeleiding kan aangeboden worden in een woonvorm. Deze autisme woonvorm wordt met zorg gekozen. Hiervoor zijn een aantal criteria.

Autisme heeft een veelzijdigheid aan vormen. De aandoening kenmerkt zich voornamelijk door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij.

De juiste autisme zorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang. De invulling en intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Woonvormen voor mensen met autisme worden dan ook vaak ingedeeld op basis van leeftijd, opleidingsniveau en ontwikkelingsniveau.

Er zijn diverse woonvormen waaruit gekozen kan worden met betrekking tot autisme. Er kan onder andere gekozen worden voor beschermd wonen, een gespecialiseerd opvangcentrum voor jeugd met autisme, een gezinshuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, een kleinschalig wooninitiatief, een leefgroep, begeleid wonen of een woonwerkgemeenschap.

De GGZ zal de cliënt in de meeste gevallen doorverwijzen naar een geschikte zorginstelling. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. De persoonlijke situatie is hierbij van groot belang en zal de basis vormen voor de keuze.