Woonvormen autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Kenmerkende symptomen van deze aandoening zijn beperkingen in de interactie, problemen met informatieverwerking, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Een juiste steun en begeleiding van een gespecialiseerde zorginstelling is hierbij van groot belang. Dit kan door middel van diverse woonvormen die speciaal kunnen worden ingericht voor mensen met autisme. Begeleid Wonen Nederland is één van deze gespecialiseerde zorginstellingen.

Deze genetische kwetsbaarheid die autisme met zich meebrengt, heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Het gevolg hiervan is dat mensen met autisme vaak veel moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij. De begeleiding van een zorginstelling als Begeleid Wonen Nederland kan een uitstekende ondersteuning zijn bij het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. De woonvorm en intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Er kan gekozen worden voor een verblijf bij een zorginstelling, in vorm van het beschermd wonen, of op ambulante basis. Deze zorgverlening wordt ook beschermd wonen zonder verblijf genoemd. De begeleiding is op maat afgestemd waarbij gekozen kan worden voor psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is hierbij de doelstelling.

De GGZ verzorgt de toekenning van de woonvormen van autisme. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeenten die hier volgens de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, verantwoordelijk voor zijn.