Page content

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Deze stoornis staat hen in de weg in het functioneren in de maatschappij. Veel mensen met borderline hebben moeite met sociale- en arbeidsrelaties en hebben moeite om opleidingen succesvol af te ronden.